headingJS

Joel Salatin, over wiens bedrijf de vorige blogpost ging, komt op uitnodiging van De Waard Eetbaar Landschap voor een meerdaags bezoek naar Nederland.

Zijn visie en expertise zijn zo inspirerend voor zowel boeren en plattelandsvernieuwers als consumenten, dat hij een fors deel van het jaar op reis is om zijn verhaal over voedseltransitie van onderop met hoog en laag te delen. Zijn bezoek hier wordt aangewend voor een maximaal effect op de praktijk van de landbouw, en alle verbindingen die deze heeft met de kwaliteit van voedsel, de bodemgesteldheid, het klimaat, de werkgelegenheid op het platteland.

Alle informatie over het publieksprogramma is te vinden op:

www.salatinnaarnederland.nl 

Daar kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Verder onder meer een selectie van filmpjes over Salatin en Polyface Farms.

Uitstekend nieuw Brits artikel over Holistic Planned Grazing – de vorm van weidebeheer die voortvloeit uit het werk van Allan Savory (zie eerdere blogpost over Salatin).

Polyface grasduinen na kippentractor - aerial USDA

Impressie Polyface Farm vanuit de lucht (klik voor vergroten): middenboven de ‘flush’ van afgegraasd weiland na het passeren van koeien en ‘kippentractor’ (in getande formaties).

.