Bomen is zilver, planten is goud.

De Waard Eetbaar Landschap pioniert al jaren inzake duurzaam, groen en eetbaar, en laat zich op die basis graag inschakelen, voor zowel confectie als allerhande maatwerk:

• lezingen, presentaties, workshops & cursuswerk over integraal ontwerp, voedselsystemen, duurzaam landgebruik, permacultuur, renderend landschap, bodemleven, polycultuur, compostering, ecologische leefstijlen. Meer info. 

AGENDA  CURSUSWERK

U heeft een vaag idee, puik concept of bloedserieus plan om de wereld een stukkie ‘aardiger’ te maken? Kom maar op. Laat maar horen. De Waard Eetbaar Landschap zet er met u graag een boom over op. Om te beginnnen. En als ‘t even kan, pakken we daarna lekker door. Want: bomen is zilver, planten is goud.

• advies, facilitatie en co-creatie in ‘bottom-up’ groepsprocessen rond groen, inrichting van openbare ruimte, duurzaam wonen en werken, voedselsoevereiniteit, zelforganisatie, sociaal ondernemerschap

• schrijven en redigeren van tekst, bedenken en uitwerken van integrale concepten, opstellen van strategieën en scenario’s voor duurzame ontwikkelingsprocessen

• ontwerpen, ontwikkelen en organiseren van complexe projecten rond duurzaam, integraal, organisch, liefst multifunctioneel gebruik van locaties, hulpbronnen, voedselproductie, ecologisch en holistisch onderwijs

logo DWEL7489