De documentaire Bodemboeren blijft sporen trekken in het Nederlandse bodemlandschap. Sinds de stampvolle première in 2015, het VN-Jaar van de Bodem, hebben vele honderden boeren, burgers en beleidsmakers de film gezien en gebruikt als kapstok voor een gesprek dat we broodnodig moeten voeren.

Zo heeft het verhaal in de film, verteld door vijf eigenwijze boeren, landelijk al kunnen leiden tot meer aandacht en agendering, bewustzijn en beweging voor de levende bodem. En tot heuse stappen en experimenten in de praktijk.

 

Natuurlijk vormde de Grand Prix van het internationale Life Sciences Film Festival in oktober 2016 een kroon op dit ‘grondige’ werk!

Daarom pakken we de draad weer op, en richten we ons in een nieuwe ronde direct op professionele organisaties en partijen die actief zijn voor landbouw en voedsel, bodem, water, klimaat en groene ruimte. Zodat zij het gesprek intern verder kunnen brengen, of hun achterban, een specifieke doelgroep of juist een algemeen publiek daarbij willen betrekken.

Hiervoor blijven we bij onze beproefde formule: U vraagt, wij draaien. Download hier de brochure.