Voedselbossen staan geweldig in de belangstelling, als model voor ontworpen polyculturen. Daarin worden de door onszelf getrokken grenzen geslecht tussen enerzijds natuur en biodiversiteit en anderzijds landbouw en productiviteit. Meestal vormen braakliggende, open of agrarische terreinen het uitgangspunt voor een ontwikkeling tot voedselbos, maar als model is net zo goed interessant voor wie begint vanuit beboste arealen en bestaande landgoederen en natuurterreinen.

De Waard Eetbaar Landschap verzorgt als één van de pioniers in de Nederlandse voedselbosbouw samen met andere koplopers een eerste cursus vanuit dit perspectief.

Op negen zaterdagen van april 2017 tot en met oktober 2017 bezoeken we drie Gelderse landgoederen elk drie maal, verdiepen we ons in de vele aspecten van de voedselbosbouw en gaan we plekken opnieuw ontwerpen die ook voor andere landgoederen en natuurterreinen herkenbaar zijn. Met de verzamelde input kunnen deelnemers na afloop in hun eigen situatie zelf aan de slag, of vanuit een stevig inzicht in hun wensen en mogelijkheden een vervolgtraject met externen inzetten.

Docenten zijn Wouter van Eck (Voedselbos Ketelbroek) en Fransjan de Waard, beiden actief in Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Hier vindt u alle praktische informatie over de cursus.