De Waard Eetbaar Landschap is sinds 1993 het voertuig van Ir. Fransjan de Waard voor het schaamteloos aanwakkeren van een waardevolle toekomst voor iedereen, waarin we weer leren leven van de overvloed die de Aarde ons te bieden heeft.

Missie

De massale bewustwording van onze werkelijkheid als mens op Aarde, van de ongelofelijk stupide manier waarop we de boel inmiddels aanpakken tot en met alle geniale en liefdevolle vormen waarin iedere bezielde wereldburger een verschil kan maken – in diens eigen leven, in dat van anderen, en in het leven van alles wat er verder nog op deze planeet rondhuppelt, -plonst en -fladdert.

Aanloop

Fransjan de Waard werd landbouwkundig ingenieur via een studie in de tropische bosbouw, voorlichtingskunde en milieukunde. Al bomen plantend in Andalusië stuitte hij op de permacultuur – de praktijk van al dat inzicht in de vitaliteit, diversiteit en samenhang van  ecosystemen. Na een lange reis langs de bronnen daarvan downunder en pionierswerk in Azië, timmert hij vooral in Nederland aan de weg naar duurzaam landgebruik op ieder schaalnivo.

TvO omslag

In 1996 verscheen van zijn hand Tuinen van Overvloed – permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op Aarde: de klassieker voor de permacultuur in het Nederlandse taalgebied. Heruitgaven in 2011 en 2012 onderstreepten de beginnende kanteling van de collectieve mindset. Na een tweede studie in de transpersoonlijke psychologie (uitmondend in het boek Spirituele Crises) komt ook het innerlijke landschap onvermijdelijk aan de beurt als factor in de Grote Transitie.

In 2012 kreeg Fransjan de Waard een Groen Lintje uitgereikt voor zijn aanhoudende inzet voor stadslandbouw en voedseldemokratie.

lintje

Voor 2015, het VN-Jaar van de Bodem, maakte De Waard samen met Joris van der Kamp de film Bodemboeren, waarin 5 eigenwijze Nederlandse boeren samen ‘het nieuwe bodemverhaal’ vertellen.

koe-en-camera

De film won in oktober 2016 de Grand Prix van het internationale Life Sciences Film Festival in Praag

en in 2017 de Prize of the President op Agrofilm, het grootste landbouwfilmfestival in Europa. Het vervolg ‘Koolstofboeren’ zoomt in op koplopers die CO2 vastleggen in de levende bodem.

Naar aanleiding van de film zorgde hij samen met LTO-afdeling Salland voor de start van een bodemproefveld bij Deventer.

De Waard is Bodemambassadeur van het Initiatief Bewust Bodemgebruik, en zet zich breed in voor bewustzijn over bodemleven en duurzaam beheer.

logo Bewustbodemgebruik

Hij haalde in mei 2014 de wereldberoemde boer en schrijver Joel Salatin voor het eerst naar Nederland.

Sinds 2016 is hij kernteamlid van de ‘Bottom-up Topsector’ Natuurinclusieve Landbouw, en mede-schrijver van het Manifest Natuurinclusieve Landbouw, waarmee het netwerk zich op de Voedseltop van januari 2016 presenteerde.

Daarnaast is hij mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Voedselbosbouw Nederland; deze richt zich op de professionalisering van dit nieuwe vakgebied, zoals door middel van scholing, ontwerp, advies en ontwikkeling van grootschalige voedselbossen. Namens de Stichting trok hij de Green Deal Voedselbossen, die inmiddels door 25 partijen is getekend, die handen en voeten blijven geven aan deze vorm van verzoening tussen natuur en landbouw.


 

Fransjan woont en werkt gasloos in de zelfgebouwde, hoog-ecologische Aardehuis-wijk in Olst (Ov.). Als hij auto rijdt, doet hij dat electrisch in een Nissan Leaf.

In Overijssel mobiliseert hij de omgeving tot actieve deelname aan de voedseltransitie, onder meer als lid van het provinciale innovatielab natuurrijk ondernemen. Als voorzitter van Stichting Eetbaar Olst-Wijhe gaf hij leiding aan de Grote ParticiPerenpluk.

 

logo DWEL7489