Olst, 18 september 2017

Geachte heer Rorink,

Gisteren zat ik tijdens het officiële gedeelte van de jubileumviering van de Ulebelt op het bankje aan uw linkerzijde, als betrokkene bij het werk van deze unieke organisatie. U en ik hebben elkaar minstens één keer geamuseerd aangekeken – de 20e verjaardag van dit bekende NME-Centrum in Deventer was een feestelijk gebeuren. Vervolgens, toen u zelf op het podium was getreden, heb ik mij ronduit verheugd over uw eigen heldere boodschap, namelijk: dat u als wethouder de duurzame ambities voor Deventer juist uiterst serieus neemt, dat u de Ulebelt beschouwt als een onmisbare speler in het verwezenlijken van die ambities, en ook dat u op de consequenties van dat standpunt zonder meer aanspreekbaar bent.

 

Welnu, graag wil ik u op deze eerstvolgende dag alvast direct aanspreken op deze krachtig verwoorde intenties. Omdat ik u wil meegeven dat u een betekenisvolle daad zult kunnen stellen met de beslissing die u as. vrijdag in de besloten raadsvergadering wilt gaan nemen over de verkoop van (al dan niet delen van) het Linderveld. Het komt niet vaak voor dat zowel Vastgoed als Platteland en Milieu-Duurzaamheid bij één en dezelfde bewindspersoon in portefeuille zitten. Deze specifieke situatie biedt u echter bij uitstek de gelegenheid om op inspirerende wijze inhoud te geven aan een begrip dat wij als lokale, nationale en mondiale samenleving met de hoogste urgentie moeten zien te herontdekken: rentmeesterschap.

Nadat eerdere plannen wegens ontbrekend draagvlak zijn gesneuveld, vormt de situatie waarin de gemeente Deventer via openbare verkoop afstand wil doen van het eigendom van zo’n 85 hectare in het Linderveld, een postzegelversie van een uiterst actueel vraagstuk dat wereldwijd speelt. Hoe kunnen wij als menselijke bevolking zorg dragen voor ons leefgebied op aarde, en wel zo dat wij ook de generaties na ons durven aankijken en hen een waardevol leven in het vooruitzicht kunnen stellen?

Dit jaar viert de Stichting IJssellandschap dat zij via haar rechtsvoorganger ‘De Verenigde Gestichten’ reeds 750 jaar de praktijk van het rentmeesterschap beoefent, door een aantal duizend hectaren natuurlijk en agrarisch landschap in Salland en Overijssel te beheren. Daarmee draagt de stichting direct bij aan de waardering die dit deel van het land voor zijn hoge landelijke kwaliteit ten deel valt. Het plan voor een ‘Heerlijkheid Linde’ dat IJssellandschap deze zomer bij haar bieding op het Linderveld heeft ingediend, gaat uit van de integrale ontwikkeling van het aangeboden gebied. Dit plan is opgebouwd volgens eigentijdse inzichten in de meervoudige waarden die op deze manier voor de samenleving ontstaan: ecologische en economische waarden, en daarnaast een spectrum aan sociale, educatieve, culturele en recreatieve waarden. En daarom geniet het aantoonbaar brede steun in stad en dorpen in de omgeving.

Geachte heer Rorink: de gemeente Deventer, de stad waarin ik opgroeide, heeft met dit breed gedragen plan een droomkans in de schoot geworpen gekregen. Een terrein van deze omvang, met deze diversiteit en deze geschiedenis, verdient het duurzaam soort rentmeesterschap dat hierin is aangeboden. Vooralsnog is het eigendom en beheer van deze gronden door de Deventer gemeenschap toevertrouwd aan de gemeente als instantie, die haar directe vertegenwoordiger is. Door een selectieve verkoop van delen van het gebied voor de hoogste prijs, waartoe uw College heet te neigen, zou de gemeente dit collectieve vertrouwen en potentiële meerwaarden reduceren tot een eenmalige financiële compensatie. Echter, door een gunning vanuit een eigentijdse visie op duurzaamheid, rentmeesterschap en burgerparticipatie zou u uiteenlopende maatschappelijke spelers uit diezelfde gemeenschap de gelegenheid geven deze collectieve waarden voor de toekomst te blijven genereren.

Ook ik heb binnenkort iets te vieren. Na bijna 25 jaar pioniersschap in het groene en agrarische domein zie ik overal hoe de integrale visie die ik destijds slechts met een enkeling deelde dagelijks tussen meer en meer oren komt te zitten. Dat zal ook u in uw functie niet ontgaan; u sprak ons er gisteren nog over toe. Dit zijn de oren van ‘gewone mensen’, zoals die ook in en om Deventer wonen en werken, en van al diegenen die zich – zoals dus al 20 jaar op de Ulebelt – een slag in de rondte werken om de ook door u gewenste duurzame wereld in de steigers te helpen zetten. Ik durf het aan om u te verzekeren dat de naam van de gemeente Deventer de komende jaren met groeiende waardering zal worden uitgesproken, terwijl het visionaire plan van St. IJssellandschap en haar partners ter plekke gestalte krijgt – als u het aandurft om haar deze vrijdag de gunning voor het hele Linderveld te verlenen.

Ik verheug mij daar bijzonder op. Zoals ik mij ook verheug op de impuls die deze moedige stap zou betekenen voor de praktijk van de duurzame gebiedsontwikkeling in het hele land. Zoiets deed Deventer al eerder. Want – alwéér een jubileum – precies 50 jaar terug pakte Deventer een landelijke voortrekkersrol in de stadsvernieuwing met het herstel van het historische Bergkwartier. Daarom durf ik u ook bij deze te verzekeren dat niet alleen in Deventer, maar in heel Salland, heel Overijssel, en jawel, het hele land de handen op elkaar zullen gaan als Deventer deze historische kans grijpt om de toekomst van het buitengebied eigentijds integraal vorm te laten geven door een partij met eeuwen ervaring, en haar samen met vele partners – waaronder de gevierde Ulebelt – de zo gewenste, eigentijdse en betekenisvolle verbindingen tussen stad en land te laten opbouwen.

Hoogachtend,

Fransjan de Waard

Sociaal ondernemer, Bodemambassadeur, maker van bekroonde docufilm Bodemboeren, mede-initiatiefnemer van Demoveld Bewust Bodembeheer aan de Oerdijk, in de zuidhoek van het Linderveld bij Lettele.