Bouw mee, netwerk natuurinclusieve landbouw, 21-11 en 22-11

De Amerikaanse boer en schrijver Joel Salatin werd in 2011 door TIMES Magazine uitgeroepen tot de meest innovatieve boer ter wereld. En net als in 2014 haalt De Waard Eetbaar Landschap hem naar Nederland.

Op 21 en 22 november deelt hij zijn opmerkelijke expertise als voedselproducent, marktpartij en opleider, en zijn ‘grondige’ visie op een natuurinclusieve koers voor de Nederlandse landbouw.

Informatie en aanmelding:        www.natuurinclusievelandbouw.nl

In de loop der jaren ontwikkelde Salatin een integraal begrazingssysteem waarmee hij de bakens behoorlijk verzet van wat er landbouwkundig mogelijk is. Hierdoor laten zich wereldwijd steeds meer boeren motiveren tot experimenten. Helaas staan belegen wetgeving en economische denkkaders hen daarbij soms in de weg. En voor wie zijn aanpak niet kent, is zijn productiviteit en rendement zelfs moeilijk te bevatten.

Daarom een duik in zijn parameters. Salatins bedrijf Polyface Farm in Swoope, Virginia:

 • beheert een polycultuur van rundvee, legkippen, vleeskippen, varkens, kalkoenen, konijnen, groente en agroforestry
 • legt netto atmosferische CO2 vast, en bouwt daarmee levende bodem pro-actief op: van uitgeboerd land met kale plekken tot diepe donkere weidegrond met 8% organische stof – and counting
 • realiseert een permanente grasproductie van 5x het regionale gemiddelde
 • voert zijn rundvee uitsluitend gras en hooi van eigen land, en koopt voor andere diersoorten slechts supplementen van natuurlijke mineralen in
 • heeft sinds de grondaankoop in 1962 nooit een korrel kunstmest, een dosis chemische bestrijdingsmiddelen, of een cent subsidie of langlopend krediet ingezet
 • houdt oergezonde dieren en kent verwaarloosbare veeartsenkosten
 • gebruikt 1/10 van de fossiele brandstoffen in vgl. met de gemiddelde Amerikaanse boer, die er 50% van zijn bedrijfskosten aan besteedt
 • heeft talloze geraffineerde innovaties van low en high-tech combinaties ontwikkeld
 • hoeft dankzij zijn begrazingssysteem, compostering, bosbouw, en beheer van bodem en microklimaat niet te irrrigeren zoals in de regio gebruikelijk is
 • zet alle producten direct af, aan 6.000 huishoudens, 50 restaurants en 1 tacoketen
 • leidt elk jaar 8 jonge mensen op tot boer, en biedt hen de mogelijkheid om ter plekke een aanvullende economische activiteit te ontwikkelen
 • maakt het zo zeker 24 anderen mogelijk om als zelfstandige een volwaardig inkomen van hetzelfde land te verwerven
 • produceert voor al die monden ook de groente
 • en krijgt steeds vaker land te huur of te koop aangeboden van boeren in de wijde omgeving, die jarenlang geloofden dat hij niet serieus te nemen was maar het inmiddels zelf niet meer kunnen bolwerken.

Het moet lonen om zijn verhaal eens aan te horen, en met hem in gesprek te gaan.

Informatie en aanmelding:        www.natuurinclusievelandbouw.nl