Voedselbossen zijn de nieuwe moestuinen: 3D, op schaal, met lokaal voedsel, rijke natuur, en broodnodige ecosysteemdiensten. Vaak beginnen ze vanuit een akker, of een voetbalveld. Maar ook de bestaande bosbouw kan hier vrucht van dragen.

Het Veluwse Landgoed Welna vormt een afspiegeling van de Nederlandse bosbouw, waarin begin 19e eeuw de hogere zandgronden van het inmiddels vrijwel boomloze Nederland werden beplant met monoculturen van naaldhout voor de snelgroeiende mijnbouwindustrie. Toen die sector over zijn top raakte, kregen de achterblijvende bosgebieden de functie en status van natuurterreinen. Inmiddels vormen de kwaliteit van de natuur en het niveau van de biodiversiteit daarin steeds meer een bron van zorg, en de verzuring van de bodem lijkt met traditionele middelen niet te doorbreken.

Stichting Voedselbosbouw Nederland is als kennispartij betrokken bij een exercitie om te bezien hoe voedselbossen de verarmde situatie kunnen gaan verrijken. Hierbij zijn vier verschillende thema’s – Volumeproductie, Biodiversiteit, Beleving en Gastronomie – uitgewerkt tot ontwerpen voor bestaande percelen van elk zo’n 3 hectare larixbos. Op die basis zijn¬† vervolgens vier verdienmodellen voor Landgoed Welna opgesteld.

Op 25 oktober wordt dit werk gepresenteerd op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, tijdens het symposium over de voedselbosbouw als innovatie voor de bosbouw. Het is een openbaar event van 13 tot 17 uur, waarvoor je je hier kunt aanmelden.